FARMACÉUTICO REGENTE - FARMACIA EN FRAGA

  • VDA. de D. ENRIQUE DUART ROVIRA
  • FRAGA
  • duartrovira@hotmail.com
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14px;">Se busca farmac&eacute;utico para ejercer como <strong>regente con incorporaci&oacute;n inmediata</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14px;">Contactar: Asunci&oacute;n Castells</span></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14px;">Tel&eacute;fono: 699 229 494&nbsp;</span></strong></p>

Inscripción

Bolsa de trabajo

Puedes inscribirse en nuestra Bolsa de Trabajo como Demandante de Empleo.